Centering Pregnancy

In verbinding met jezelf

Centering Pregnancy

In verbinding staan met jezelf

 

Binnen de individuele verloskundige zorg is er weinig tijd om in te gaan op de vele vragen van zwangeren en hun partners. Bij CP daarentegen praten vrouwen uitgebreid over alle onderwerpen die voor hen belangrijk zijn met betrekking tot de geboorte van hun kind. Dit leidt tot: onderlinge bevestiging en steun, weloverwogen inzichten en keuzes, en meer zelfvertrouwen.

Verloskundigen die CP aanbieden, zijn enthousiast. En uit zowel nationaal als internationaal onderzoek blijkt keer op keer het positieve effect van deze zorg op de gezondheid van moeder en kind. Vooral bij vrouwen met een lage sociaaleconomische status is het positieve effect groot.

Zo ziet CP eruit

De anamnese wordt afgenomen tijdens een eerste, individueel, consult. Daarna vinden de vervolgcontroles plaats in een groep met 8 tot 12 zwangeren met dezelfde zwangerschapsduur. Deze groep komt tien keer bij elkaar volgens een vastgesteld schema.
De deelnemers krijgen een actieve rol in hun eigen zorgproces. Zo meten ze zelf hun bloeddruk en gewicht en houden hun eigen dossier bij.

Meer informatie
CP en Yoga samen

Optimale voorbereiding

Wil je meer weten over de mogelijkheden van Centering pregnancy en Zwangerschapsyoga bij Viamama?

Mail naar info@viamamaverloskunde.nl en we leggen je het graag uit.

Meer info over CP